Blog 

Studievaardigheden extreem belangrijk?! 

Op vrijwel alle scholen krijgen de leerlingen les in studievaardigheden. Hoewel iedereen zal beamen dat deze studievaardigheden van groot belang zijn, zullen maar weinig leerlingen daar daadwerkelijk iets mee doen. Hoe kan dat toch?

 

Credo

Mijn credo is: als je iets belangrijk vindt, moet je het belangrijk maken. Wat de studievaardigheden betreft, kan dat op honderd manieren. Maar andersom, kun je het voor de leerling ook op honderd manieren onbelangrijk maken: je kan als mentor je les goed voorbereiden (of dat niet doen, want het is maar een 1-uursvak), je kan de verantwoordelijkheid voor het aanleren van de studievaardigheden (wat op de meeste scholen ook gebeurt) bij de mentoren leggen, terwijl zij tijdens hun studie niet hebben geleerd hoe dat moet, je kan er als directie van uitgaan dat de mentoren dat moeten kunnen, want het zijn tenslotte ook vakdocenten, terwijl, zoals we net zagen, dat lang niet altijd zo is, je kunt er meer tijd voor uittrekken, terwijl het alleen maar minder wordt, je kunt het in de mentor-les stoppen, terwijl dat uur alleen maar voller wordt met urgente (dat is iets anders dan belangrijk) zaken, waardoor de tijd die overblijft voor studievaardigheden alleen maar minder wordt, je kunt het koppelen aan een PTA, informatie voor de ouders op het rapport zetten, lesbezoek tijdens de mentorles, leerlingenpanels, regelmatig overleg over hoe de mentoren met de studievaardigheden omgaan (van elkaar leren), en last but not least de vakdocenten erbij betrekken om de transfer naar de vakles te benadrukken. 

Want iets wordt pas belangrijk voor een leerling als hij ervaartdat de school, de afdelingsleider en de mentor het belangrijk vinden: een uniforme aanpak dus. Als dat niet zo is, is het voor hem niet veel meer dan vulling van de mentorles. Zonde van kostbare tijd, en een gemiste kans voor de leerlingen.

 

Impuls werkt!

Nu is er inmiddels een methode die met name datstukje, de transfer naar de vakles, heeft ingebed in de lessen, zowel leerlingen, als mentoren en ouders, maar ook vakdocenten tools geeft om te zorgen voor uniformiteit, en een gebruiksvriendelijk online systeem waarmee mentoren leerlingen op een simpele wijze kunnen ondersteunen, dat is de methode van Impuls. 

Dat dat echt werkt – ja, hoe kan dat zou je zeggen – bleek uit de pilots die we vorig schooljaar hebben gedaan. Leerlingen gaven zelf aan dat ze, door te ervaren inzagen dat ze er baat bij hadden. Door simpelweg de stappen te volgen, gingen hun cijfers omhoog. Hoe mooi (en motiverend) is dat?

 

Bij deze dagen we dan ook de scholen, de afdelingsleiders, de mentoren, de vakdocenten, maar ook de ouders uit om deze methode te gaan gebruiken. Dat is in het belang van de leerlingen, maar ook van de vakdocenten en de school. Wie pakt de handschoen op?

Durf eens wat vaker in de spiegel te kijken! 

Reflecteren, een begrip dat vele betekenissen kent, waar heel veel boeken over zijn geschreven en dat vele duizenden documenten oplevert als je het op Google intikt. Maar wat betekent het precies en hoe kan het een leerling echt helpen om beter te presteren op school? 

 

Reflecteren wordt op (met name) mbo’s en hbo’s veel gebruikt. Uit de weinige, vaak kleinschalige onderzoeken, blijkt echter dat reflecteren doorgaans niet zo veel oplevert voor de leerlingen. In tegendeel, ze ervaren veelal reflectie-moeheid. Dat komt, volgens de onderzoeken, door een te wetenschappelijke, dus te theoretische benadering. Toch geven dezelfde onderzoeken ook aan dat het anders kan, dat reflecteren een leerling echt kan helpen om beter te worden. 

 

Hoe dan?

Reflecteren is terugkijken op iets wat je gedaan hebt, met het doel de aanpak te verbeteren. Dat werkt alleen als de leerling dat niet alleen ‘leert’, maar ook ‘doet’, en ziet dat het ‘werkt’. Als hij met andere woorden ervaart daar baat bij te hebben. Maar hoe doe je dat? En hoe zorgen we er samen voor dat jouw leerlingen baat hebben bij onze gezamenlijke aanpak (jouw aanpak als docent (in de klas), en onze als uitgever (middels het lesmateriaal)?

Stap 1:

Een overzichtelijke en heldere aanpak; Stap voor stap.

In de methode van Impuls Educatief gebeurt dat door bij elke (studie)vaardigheid een stappenplan aan te bieden. De lessen en opdrachten worden ‘opgehangen’ aan dat stappenplan.

 

Stap 2:

Een doelgerichte benadering; Waar werkt een leerling naartoe? En dan het liefst een korte termijn doelstelling, bijvoorbeeld:

Een voldoende halen voor een toets, spreekbeurt of werkstuk. 

Neem een toets (of spreekbeurt, werkstuk) als uitgangspunt. De leerling wil een voldoende halen. De toets wordt in de les voorbereid. Elke les wordt beëindigd met een samenvatting en weektaak; Bijvoorbeeld: ‘Zet in je agenda dat je de komende week de tekst globaal gaat bekijken. Daar komen we de volgende les op terug.’ 

 

Stap 3:

Toepassen van het geleerde; De leerling past het geleerde toe in de praktijk (vak-les) en ervaart dat dat werkt.

Dus, heel praktisch, de leerling haalt betere cijfers, komt met een beter rapport thuis en kweekt meer zelfvertrouwen.

De leerling ervaart, dat hij door de stap: ‘Bekijk de tekst globaal’, de tekst beter gaat begrijpen.

 

Stap 4:

Herhalen; Door het vaker toe te passen (herhalen) wordt de aanpak geautomatiseerd en zal de leerling naar verloop van tijd het stappenplan niet meer nodig hebben.

De leerling begint het leren van elke tekst automatisch met de tekst globaal te bekijken.

Vaardigheden

De studievaardigheden lenen zich daar het meest voor, omdat je dan direct resultaat ziet in de vak-les. Daarom is de transfer van mentor-les naar vak-les, het bewust toepassen van het in de mentor-les geleerde in de vak-les, de basis van verbetering (en het vasthouden van de manier waarop de leerling het aanpakt). Deze aanpak leidt aantoonbaar tot positieve effecten: de leerling blijft wat hij geleerd heeft gebruiken, met steeds betere resultaten tot gevolg.Op veel scholen wordt de transfer niet gemaakt, waardoor de stof niet blijft ‘hangen’. Zonder het herhalen, gaat het geen deel uitmaken van de toolkit van de leerling. 

 

Dat is de belangrijkste reden dat Impuls Educatief bestaat. Wij zien het als ons doel om leerlingen, mentoren en ouders te helpen bij de ontwikkeling van de talenten en vaardigheden de leerling. Door de verantwoordelijkheid voor de transfer vooral bij de leerling neer te leggen, en hem te laten ervaren dat het werkt. En dat het werkt, blijkt uit de afgelopen pilots. Een win-win-win-situatie voor school, ouders en leerling! 

 

Hieronder 7 tips die de mentor kan geven of benadrukken bij de wekelijkse reflectiemomenten.

 

7 tips voor de leerling:

  1. Kies een concrete situatie. Kijk terug op hoe je het hebt gedaan in verhouding tot het resultaat.

  2. Kijk naar wat goed ging en vooral hoe het beter kan.

  3. Houd het overzichtelijk en simpel.

  4. Stel jezelf open vragen.

  5. Vraag en gebruik feedback van anderen.

  6. Reflecteer op een methodische manier, bijvoorbeeld door een lijstje vragen te doorlopen (stappenplan).

  7. Reflecteer niet alleen op probleemsituaties, maar ook op succeservaringen.

 

Wil je hier meer over weten, neem gerust contact met ons op.

Neem vrijblijvend contact op

Onze onderwijs specialist Robin de Vries

vertelt je graag meer. Bel 06 177 73 719 of

laat je gegevens achter en we nemen contact op.

We staan graag voor je klaar!

Nobelstraat 16

3846 CG  Harderwijk

0341 - 746 011

info@impulseducatief.nl

Samen een stap verder

 

De laatste tips en informatie ontvangen?

Meld mij aan voor de nieuwsbrief. Lees onze Blog.

© 2019 Impuls Educatief.        Privacy Statement