Lesmateriaal 

Het lesmateriaal bestaat uit online leerplatform met motiverende werkboeken. Je kunt het systeem zowel alleen online of met de werkboeken gebruiken. Wij bieden voor zowel leerjaar 1 als 2, VMBO (BK en TL) en VMBO-T / HAVO /VWO (THV) twee abonnementen aan:

     Studievaardigheden

     Mix van studie-, sociaal emotionele en keuzevaardigheden

 

Voor de bovenbouw bieden wij een werkboek voor:

     Het profielwerkstuk.

Plannen

Woordjes leren

Tekst leren

Toets leren

Terugkijken

Spreekbeurt

MIX vaardigheden VMBO 2

Profielkeuze VMBO BK

De ideale klas

Tekst leren

Plannen

Cyberpesten

Reproduceren

Motiveren

Kiezen

Informatie zoeken en

  beoordelen

Werkstuk

Reflecteren

Profielkeuze VMBO T

VMBO T / HAVO-VWO

VMBO BK

Studievaardigheden VMBO 1

Studievaardigheden THV 1

Tekst leren

Plannen

Reproduceren

Motiveren
Informatie zoeken

Werkstuk maken

ONDERBOUW LEERJAAR 1

Mix vaardigheden VMBO 1

Mix vaardigheden THV 1

Mijn klas

Agenda & huiswerk

Plannen

Woordjes leren

Tekst leren

Pesten

Toets leren
Kiezen

Samenwerken

Terugkijken

Gezondheid

Spreekbeurt

Studievaardigheden VMBO 2

Studievaardigheden THV 2

ONDERBOUW LEERJAAR 2

MIX vaardigheden THV 2

Les 1: waar droom ik van?

Les 2: wie ben ik?

Les 3: wat kan ik?
Les 4: wat vind ik leuk?

Les 5: wat voor beroep

  past bij mij?

Les 6:welk profiel kies ik?

Les 7: welk vakkenpakket

  past daar bij?

Les 8: ben je blij met

  je keuze?

Docentenhandreiking

Fase 1 – Organisatie

Fase 2 – Voorbereiden

Fase 3 – Schrijven

Fase 4 – Afronden

Het profielwerkstuk voor

HAVO en VWO

Het profielwerkstuk voor

VMBO-T en MAVO

De stappenplannen van Impuls geven de leerlingen houvast om de studievaardigheden zelfstandig toe te passen in de vak-lessen. Daarom bieden we posters aan met daarop de stappenplannen van de vier kernstudie-vaardigheden: presenteren, reflecteren, plannen en tekst leren. De kosten bedragen 9,95

BOVENBOUW

De stappenplannen van Impuls geven de leerlingen houvast om de studievaardigheden zelfstandig toe te passen in de vak-lessen. Daarom bieden we posters aan met daarop de stappenplannen van de vier kernstudie-vaardigheden: presenteren, reflecteren, plannen en tekst leren.

 

De kosten bedragen € 9,95.

Stappenplan Studievaardigheden

School- en planagenda

2020-2021

Keer op keer blijkt dat plannen voor veel leerlingen lastig is met alle gevolgen van dien. Digitale oplossingen blijken in de praktijk niet altijd even effectief te zijn.  Impuls Educatief komt daarom met een eigen schoolagenda gebaseerd op de stappenplannen uit de methode. Leerlingen kunnen in deze unieke agenda zowel hun huiswerk, rooster en toetsen op een effectieve wijze plannen en bijhouden. Het helpt hen taken, huiswerk en toetsen beter voor te bereiden.

Het is mogelijk de agenda op schoolniveau te customizen.
Prijs is € 9,95 per stuk. Wilt u grote aantallen bestellen, neem dan contact op met Robin de Vries (robin@impulseducatief.nl)

Hulpmiddelen

Studie- en sociale vaardigheden voor leerjaar 1 & 2

Bij elke studievaardigheid loopt de leerling een stappenplan door. De opbouw van de lessen is hierop gebaseerd. Het geeft de leerling houvast om de vaardigheid toe te passen in de vakles en bij het huiswerk leren. Elke les behandelt een deel van de studievaardigheid, bijvoorbeeld het globaal bekijken van een tekst. Aan het eind van de les krijgen leerlingen, middels een weektaak, de opdracht dit onderdeel de komende week toe te passen. De les erna evalueren ze de taak met de hele klas. Meer informatie

 

Onlinesysteem om praktisch & zelfstandig aan de slag te gaan

In het lesmateriaal staan vier studievaardigheden centraal: presenteren, samenwerken, tekstbegrip en reflecteren. Bij deze vaardigheden doet de leerling een begintest. Dan ziet hij hoeveel hij van die studievaardigheid afweet. Dezelfde test voert de leerling aan het einde van het hoofdstuk nogmaals uit. De resultaten worden weergegeven in heldere ontwikkellijnen die inzichtelijk zijn voor zowel de leerling, als de school.

Profielwerkstukken voor de bovenbouw

Bovenbouwleerlingen helpen we op weg met het maken van het profielwerkstuk middels een werkboek. Leerlingen kunnen hiermee stapsgewijs met hun profielwerkstuk aan de slag. Meer informatie

Direct contact?

Ric Hofmans

Cors van den Berg

Onze uitgever en onderwijsspecialist vertellen je graag meer.

Bel 06 533 80 467 voor Ric of 06 182 34 586 voor Cors

of laat je gegevens achter en we nemen contact op.

We staan graag voor je klaar!

Nobelstraat 16

3846 CG  Harderwijk

0341 - 746 011

info@impulseducatief.nl

Samen een stap verder

 

De laatste tips en informatie ontvangen?

Meld mij aan voor de nieuwsbrief. Lees onze Blog.

© 2019 Impuls Educatief.        Privacy Statement