Lesmateriaal 

Het lesmateriaal bestaat uit online leerplatform met motiverende werkboeken. Je kunt het systeem zowel alleen online of met de werkboeken gebruiken. Wij bieden voor zowel leerjaar 1 als 2, VMBO (BK en TL) en VMBO-T / HAVO /VWO (THV) twee abonnementen aan:

     Studievaardigheden

     Mix van studie-, sociaal emotionele en keuzevaardigheden

 

Voor de bovenbouw bieden wij een werkboek voor:

     Het profielwerkstuk.

Plannen

Toets leren

Tekst leren
Woordjes leren

Terugkijken

Spreekbeurt

MIX vaardigheden VMBO 2

Profielkeuze VMBO BK

De ideale klas

Tekstbegrip

Plannen

Cyberpesten & social media

Reproduceren

Concentreren & motiveren

Kiezen

Presenteren

Informatie zoeken en

  beoordelen

Profielkeuze VMBO T

VMBO T / HAVO-VWO

VMBO BK

Studievaardigheden VMBO 1

Studievaardigheden THV 1

Tekst begrip

Plannen

Reproduceren

Concentreren & motiveren
Presenteren

Informatie zoeken en

  beoordelen

ONDERBOUW LEERJAAR 1

Mix vaardigheden VMBO 1

Mix vaardigheden THV 1

Jouw klas

Plannen

Pesten

Toets leren

Kiezen

Samen werken

Tekst leren
Woordjes leren

Terugkijken

Spreekbeurt

Omgaan met kritiek

Studievaardigheden VMBO 2

Studievaardigheden THV 2

ONDERBOUW LEERJAAR 2

MIX vaardigheden THV 2

Les 1: waar droom ik van?

Les 2: wie ben ik?

Les 3: wat kan ik?
Les 4: wat vind ik leuk?

Les 5: wat voor beroep

  past bij mij?

Les 6:welk profiel kies ik?

Les 7: welk vakkenpakket

  past daar bij?

Les 8: ben je blij met

  je keuze?

Docentenhandreiking

Fase 1 – Organisatie

Fase 2 – Voorbereiden

Fase 3 – Schrijven

Fase 4 – Afronden

Het profielwerkstuk voor

HAVO en VWO

Het profielwerkstuk voor

VMBO-T en MAVO

De stappenplannen van Impuls geven de leerlingen houvast om de studievaardigheden zelfstandig toe te passen in de vak-lessen. Daarom bieden we posters aan met daarop de stappenplannen van de vier kernstudie-vaardigheden: presenteren, reflecteren, plannen en tekst leren. De kosten bedragen 9,95

BOVENBOUW

De stappenplannen van Impuls geven de leerlingen houvast om de studievaardigheden zelfstandig toe te passen in de vak-lessen. Daarom bieden we posters aan met daarop de stappenplannen van de vier kernstudie-vaardigheden: presenteren, reflecteren, plannen en tekst leren.

 

De kosten bedragen € 9,95.

Stappenplan Studievaardigheden

Hulpmiddelen

Studie- en sociale vaardigheden voor leerjaar 1 & 2

Bij elke studievaardigheid loopt de leerling een stappenplan door. De opbouw van de lessen is hierop gebaseerd. Het geeft de leerling houvast om de vaardigheid toe te passen in de vakles en bij het huiswerk leren. Elke les behandelt een deel van de studievaardigheid, bijvoorbeeld het globaal bekijken van een tekst. Aan het eind van de les krijgen leerlingen, middels een weektaak, de opdracht dit onderdeel de komende week toe te passen. De les erna evalueren ze de taak met de hele klas. Meer informatie

 

Onlinesysteem om praktisch & zelfstandig aan de slag te gaan

In het lesmateriaal staan vier studievaardigheden centraal: presenteren, samenwerken, tekstbegrip en reflecteren. Bij deze vaardigheden doet de leerling een begintest. Dan ziet hij hoeveel hij van die studievaardigheid afweet. Dezelfde test voert de leerling aan het einde van het hoofdstuk nogmaals uit. De resultaten worden weergegeven in heldere ontwikkellijnen die inzichtelijk zijn voor zowel de leerling, als de school.

Profielwerkstukken voor de bovenbouw

Bovenbouwleerlingen helpen we op weg met het maken van het profielwerkstuk middels een werkboek. Leerlingen kunnen hiermee stapsgewijs met hun profielwerkstuk aan de slag. Meer informatie

Direct contact?

Robin de Vries

Cors van den Berg

Onze onderwijsspecialisten vertellen je graag meer.

Bel 06 177 73 719 voor Robin of 06 182 34 586 voor Cors

of laat je gegevens achter en we nemen contact op.

We staan graag voor je klaar!

Nobelstraat 16

3846 CG  Harderwijk

0341 - 746 011

info@impulseducatief.nl

Samen een stap verder

 

De laatste tips en informatie ontvangen?

Meld mij aan voor de nieuwsbrief. Lees onze Blog.

© 2019 Impuls Educatief.        Privacy Statement