• Lorem ipsum

Onze methode

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs halen betere studieresultaten, als zij weten hoe je een planning maakt, een tekst leest en begrijpt, hoe je je goed voorbereidt op een toets en op welke wijze je kunt reflecteren. Onze methode bestaat zowel uit boeken als een online leeromgeving. Scholen kunnen op basis van hun eigen voorkeuren en op basis van de beschikbare modulen het ideale leerpakket samenstellen zowel op papier als online (of een combinatie).

Samen een stap verder

Wij bieden een leerplatform met motiverende werkboeken. Leerlingen kunnen zowel zelfstandig, op eigen niveau en in hun eigen tijd, als onder leiding van docenten tijdens lesuren aan hun vaardigheden werken. Met ons materiaal gaat de leerling stap voor stap (op basis van de zogenaamde stappenplannen) aan de slag om het tijdens vaklessen, bij het huiswerk en in de vrije tijd deze kennis toe te passen. Heeft een leerling de vaardigheden zich helemaal eigen gemaakt, dan zal hij of zij daarvan een leven lang voordeel hebben. 

Studievaardigheden

Wij dagen de leerling uit om met de door ons ontwikkelde lesmethode, stap voor stap, op zoek te gaan naar de voor hem of haar beste wijze van studeren. De leerling probeert, ontdekt en kijkt terug, verbetert en probeert opnieuw.  Hierbij staan vier studievaardigheden centraal: presenteren, reflecteren, tekstbegrip en plannen. De leerling kan op school, onder leiding van de mentor of de vakdocent of zelfstandig thuis werken. Scholen kunnen kiezen tussen studievaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden, LOB (profielkeuze) en profielwerkstuk. Zowel voor VMBO BK en T en voor Havo / VWO.

Starterspakketten

Impuls Educatief wil een bijdrage leveren aan het succes van vaardighedenonderwijs.  Scholen die willen proefdraaien met vaardigheden onderwijs kunnen daarom een speciaal ontwikkeld starterspakket voor een semester bestellen (3 modulen, een planagenda en docentenhandreiking).Willen scholen een pilot of proefdraaien met het bestaande materiaal, dan bieden wij daarvoor ook mogelijkheden. Interesse? Neem dan een kijkje in onze webshop of vraag ons naar de mogelijkheden. 

[powr-button id="70c663ed_1606902367"]