• Lorem ipsum

Stappenplannen Impuls

 

 1. Leerlingen:

MODULE PLANNEN

Stappenplan Plannen

Plannen is een van de belangrijkste studievaardigheden. Deze vaardigheid kun je op school goed gebruiken. Maar ook bij je vervolgopleiding en de rest van je leven. Hoe je dat het beste kunt doen, leer je deze module.

 

Stap 1. Kijk in je agenda

Wat moet je doen? Wanneer heb je die afspraak, of wanneer wil je het hebben gedaan?

Stap 2. Schat in hoe lang elke taak of afspraak ongeveer duurt

Bijvoorbeeld alle huiswerktaken voor die dag, de pauze en persoonlijke afspraken.

Stap 3. Zet alles wat je moet doen in de goede volgorde

Wat doe je als eerst, wat als tweede, etc. Bepaal wanneer je moet beginnen om op tijd klaar te zijn. Schat in hoeveel tijd elk onderdeel ongeveer kost.

Stap 4. Reken uit wanneer je moet beginnen?

Op die manier kom je niet zo snel in tijdnood.

Stap 5. Kijk terug op hoe je het hebt gedaan

Wat ging goed, en wat kan een volgende keer beter.

Stap 6. Doe het de volgende keer zo!

Van je eigen fouten leer je het meest.

 

MODULE TEKST LEREN

Stappenplan Tekst leren

 

Bij de meeste vakken heb je te maken met een tekst lezen en leren. Dat geldt voor het eerste leerjaar tot en met het eindexamen. Het is dus best handig als je weet hoe je dat moet doen. Deze module leer je hoe je dat het beste aan kunt pakken.

 

Stap 1. Kijk in je agenda of de ELO

Welke tekst moet je leren? Voor welk vak? En wanneer moet je daarmee klaar zijn?

Stap 2. Bekijk de tekst

Bekijk de tekst: wat valt je als eerste op? Dat kan zijn de titel, schuin-of vetgedrukte woorden of zinnen, tussenkopjes of plaatjes (met onderschrift).

Zoek uit waar de tekst over gaat. Dat is het onderwerp

Stap 3. Zoek de belangrijkste informatie in de tekst

Die kan je meestal vinden in de eerste, tweede of laatste zin van elke alinea. Of gebruik signaalwoorden (thv). Markeer deze informatie.

 Stap 4. Maak nu met deze informatie een samenvatting

Doe dat wel in je eigen woorden en in dezelfde volgorde als de tekst die je moet leren.

Stap 5. Zoek uit of je de tekst echt begrijpt

Vraag bijvoorbeeld een van je ouders om je te overhoren.

Stap 7. Reflecteer op je eigen aanpak

Wat ging goed, en wat kan de volgende keer beter?

 

MODULE TERUGKIJKEN OF REFLECTEREN

Stappenplan Reflecteren

 

Terugkijken (of reflecteren) is misschien wel de aller belangrijkste, maar ook de moeilijkste vaardigheid. Je kunt deze vaardigheid bij alles gebruiken. Op school, thuis, bij het beoefenen van een sport of als je ruzie hebt. In deze module leer je hoe je dat doet.

 

Stap 1. Kijk terug op de situatie

Wat is er gebeurd?

Stap 2. Wat was jouw rol daarbij?

Heb je je bijvoorbeeld aan je planning gehouden. Of heb je het stappenplan gebruikt? Ben je begonnen met het belangrijkste?

Stap 3. Vraag je af wat je goed hebt gedaan

Gebruik dat een volgende keer weer.

Stap 4. Vraag je af wat er beter kan

Doe dat de volgende keer anders (beter).

Stap 5. Bedenk hoe het beter kan

Gebruik deze informatie als je weer een tekst moet leren, een planning moet maken of als je ruzie met iemand hebt.

Stap 6. Breng wat je geleerd hebt in de praktijk!

Doe het een volgende keer zo.

 

MODULE PRESENTEREN | SPREEKBEURT HOUDEN

Stappenplan Spreekbeurt houden

 

Ook de studievaardigheid spreekbeurt houden, kan je tijdens je hele schooltijd goed van pas komen. Maar ook daarna, bijvoorbeeld bij het krijgen van werk of promotie. In deze module leer je wat het precies betekent en hoe het je kan helpen goede cijfers te krijgen.

Stap 1. Bedenk waarover je je spreekbeurt wilt houden

Waarover gaat je spreekbeurt? Dat heet het onderwerp.

Stap 2: Bedenk wat je wilt weten over je onderwerp

Wat wil je allemaal weten over je onderwerp? Schrijf dat op. Daarmee bouw je je verhaal op.

Stap 3. Zoek daar informatie bij

Dat kan je op verschillende manieren doen; bijvoorbeeld zoek artikelen over je onderwerp op Internet, doe een interview, of bekijk filmpjes op YouTube.

Stap 4. Bedenk hoe je je verhaal gaat vertellen

Hoe ga  je je verhaal vertellen? Wat neem je mee om te laten zien?

Stap 5. Houd je spreekbeurt

Oefen eerst thuis voor de spiegel of voor je ouders.

Stap 6. Kijk terug op hoe je het hebt gedaan?

Wat ging goed, en wat kan beter?

 

MODULE CYBERPESTEN

Stappenplan Cyberpesten

 

Hoe voelt het als je gepest wordt? Niet gewoon, maar op het Internet. Zonder dat je weet wie erachter zit. En wat kan je er tegen doen? Het antwoord op die vragen vind je in deze module.

 

Stap 1. Bedenk of het echt om cyber pesten gaat

Bij echt pesten valt er weinig te lachen, tenminste voor degene die gepest wordt. Die is soms zo ongelukkig dat hij of zij niet verder wil leven.

Stap 2. Deel je pijn!

Een oplossing voor pesten begint bij het delen van je gevoelens. Dus vertel wat je meemaakt en vooral wat het met je doet. Vraag om hulp!

Stap 3. Bescherm jezelf

Als je (nog) niet ge-cyberpest wordt, zorg er dan voor dat het ook niet gebeurt. Laat geen persoonsgegevens van je zelf op het Internet slingeren. Als het daar eenmaal staat is het heel lastig om het er weer af te krijgen. Maak het moeilijk of onmogelijk om je te pesten

Stap 4. Ga naar de politie

De politie kan tegenwoordig veel meer doen dan vroeger. Dus trek de stoute schoenen aan en ga naar de politie. Neem alle bewijzen, en mogelijk getuigen, mee

Stap 5. Kom in actie

Laat intieme foto’s of vervelende berichten verwijderen. Zoek uit wie je pest, en deel dat met je ouders, je mentor of iemand anders die je vertrouwt. Of geef een spreekbeurt over pesten.

Stap 6. Kijk terug op hoe je het hebt aangepakt

Deel je successen met mensen waarvan je weet dat die ook worden gepest. Of plaats een artikel in de schoolkrant, desnoods anoniem.

 

 1. Ouders
 1. Hoe help ik mijn kind op de middelbare school?

 

Natuurlijk zie je je kind graag gelukkig. Dat geldt voor thuis, maar ook op school. Wat kun jij er aan doen dat hij zich op school prettig voelt en goede resultaten haalt?

 

 1. Kijk eerst de kat uit de boom

Houd je kind goed in de gaten; voelt hij zich goed, is hij open over wat hij ervaart, haalt hij goede cijfers? Als dat niet zo is, praat er dan over. Zoek samen een oplossing, en maak daar afspraken over.

 1. Vang hem op als hij ’s middags van school thuiskomt

Bespreek met hem hoe de dag is verlopen; hoe voelt hij zich, heeft hij vriendjes en vriendinnetjes, kan hij goed meekomen? Stel hem op zijn gemak en biedt hem aan om hem te helpen als hij dat nodig heeft.

 1. Creëer een goede leeromgeving

Denk daarbij aan goed meubilair, een opgeruimde werkplek en weinig afleiding. Houd in de gaten of hij echt geconcentreerd met zijn schoolwerk bezig is, en niet met bellen, sms-en, app-en of gamen. Muziek is goed, maar niet te hard en zonder dat er doorheen gesproken wordt. 

 1. Prijs je kind in plaats van hem te straffen

Praat er met hem over en probeer erachter te komen waarom iets niet goed gaat. Stel vragen in plaats van dingen vast te stellen. Probeer hem op een prettige manier te stimuleren en te helpen, en beloon hem als je vindt dat hij iets goed heeft aangepakt.

 1. Houd in de gaten dat het leren en privéleven in balans zijn.

Stress is ook op school niet gezond. Dus help hem met het maken van een planning, waarbij leren en ontspannen in balans zijn. Stimuleer hem ook om regelmatig pauze te nemen.

 1. Moedig hem aan om dingen met je te bespreken

Stel je open voor hem, zodat hij, als er dingen niet goed gaan, naar jou toekomt om er over te praten. Je kunt hem alleen helpen als je weet waar hij hulp bij nodig hebt.

 1. Let goed op negatieve signalen

Houd je kind wel in de gaten; komt hij vrolijk thuis, vertelt hij positieve verhalen, of is hij timide, vertelt niets, gaat meteen naar zijn kamer, heeft nergens zin in, etc. Praat dan met hem; is er iets aan de hand of wordt hij misschien gepest. Ga daar wel voorzichtig en met respect mee om.

 1. Geef hem een hengel, in plaats van elke dag een vis.

Leer en stimuleer hem om na te denken over een oplossing, in plaats van hem de oplossing in zijn schoot te werpen. Maak bijvoorbeeld niet zijn huiswerk, maar leg hem rustig uit hoe hij dat zelf kan doen.

 1. Verdiep je in wat hij moet doen voor school

Zorg dat je weet wat hij moet doen en wanneer het af moet zijn (agenda) en hoe hij het moet doen (methode), zodat je weet wat hij doet, hoe hij het doet en of hij het doet. Corrigeer hem door tips te geven: ‘Misschien is het een idee om…’

 

Hoe help ik mijn kind bij het huiswerk maken

 1. Bespreek dagelijks wat je kind moet doen als huiswerk.

Maak het gezellig als je kind van school komt (kopje thee, koekje). Bekijk samen zijn agenda: wat staat er in, hoe denkt hij het aan te pakken en waar heeft hij moeite mee. Bedenk daar ook samen oplossingen voor, biedt aan hem daarbij te helpen.

 1. Toon interesse, gebruik geen dwang.

Vraag op een ontspannen manier waar hij/zij eventueel moeite mee heeft. Toon interesse! Benadruk dat dat niet ter controle is, maar omdat je er in geïnteresseerd bent. Vraag of je zijn cijfers hij/zij voor elk vak heeft gehaald. Zo kun je zien waar je kind het meeste moeite mee heeft. Je kunt hem/haar ook helpen bij het maken van een planning. Zie daarvoor de ouderkaart Begeleiden bij plannen.

Als je teveel pusht wordt het een machtsstrijd, dat werkt averechts. Als je belangstelling toont en meedenkt, heeft dat veel meer effect.

 1. Stel vragen in plaats van iets te zeggen.

Door vragen te stellen (in plaats van dingen te beweren) toon je belangstelling. Je kan bijvoorbeeld zeggen: ‘Volgens mij besteed je te weinig tijd aan je huiswerk’. Maar beter is: ‘Hoeveel tijd zou voldoende zijn denk jij?’

 1. Zorg voor een rustige plek waar niet te veel afleiding is.

Een opgeruimde omgeving maakt het leren gemakkelijker. Geef hem het advies zijn/haar kamer en zijn/haar bureau op te ruimen als het een bende is. En adviseer hem/haar ook om eerst alles wat hij/zij nodig heeft klaar te leggen. Maak dan (eventueel samen) een lijstje van taken die hij/zij moet doen. Bespreek met elkaar wat hem/haar afleidt en wat je daar samen aan kunt doen. Misschien heeft hij/zij wel last van lawaai uit de woonkamer. Hoe los je dat op?

 1. Zorg voor evenwicht tussen huiswerk en ontspanning.

Sommige kinderen moet je stimuleren, anderen juist afremmen. In het eerste geval kun je samen nadenken over de vraag: hoe kun je dat het beste aanpakken? In het tweede geval kun je een eindtijd vaststellen of pauzes inlassen. Beloon je kind als hij een goed cijfer heeft gehaald.

 1. Als je kind om hulp vraagt, verdiep je dan in de schoolmethode.

Kinderen raken snel in de war als ze verschillende trucjes en methodes door elkaar leren. Je helpt dus pas echt als je hetzelfde doet als op school.

 1. Maak nooit zelf het huiswerk!

Inhoudelijk moet de leerling het zelf doen. Wel kan je de basis uitleggen en dan checken of hij je uitleg heeft begrepen.

 1. Bied je kind aan hem te overhoren en doe dat wanneer hij daar zelf om vraagt.

Laat je kind de vraag/het stuk tekst nog een keer hardop voorlezen als hij het niet begrijpt. Pak het stappenplan erbij.

 1. Prijs je kind regelmatig bij een goede inzet.

Prijs je kind niet alleen bij goede prestaties, maar juist ook bij een goede inzet. Leerlingen zullen zich beter inspannen als ze thuis worden aangemoedigd. Blijf belangstelling tonen, ook als het goed gaat. Laat je kind ook zichzelf belonen als (een deel van) het huiswerk af is.

Tips:

- Wissel maakwerk met leerwerk af, moeilijk met gemakkelijk en talen met exacte vakken. Stel het leren niet uit tot het eind van de avond.
- Veel methodes hebben aparte cd’s en extra sites om te oefenen.
- Achter in veel methodes (met name talen) staan samenvattingen en tips.

- Laat de leerling langere stukken tekst samenvatten (bijv. in een schema zetten met trefwoorden).


- Voor woordjes leren heb je handige sites: www.woordjesleren.nl, www.wrts.nl, www.quizlet.com, www.quandle.nl, www.teach2000.nl, www.oriente-voca.eu en www.efkasoft.com/overhoor/overhoor. Of verbuga.eu voor het leren van werkwoorden. Ook de site die bij het boek hoort, heeft vaak oefenmateriaal.


- Als woordjes of begrippen na veelvuldig leren toch niet ‘in het hoofd blijven zitten’ probeer dan met ezelsbruggetjes te werken die betekenis hebben voor de leerling.


- Zorg dat hij/zij ’s avonds, als het huiswerk af is, zijn/haar tas heeft ingepakt (help daar eventueel bij).

 

Hoe help ik mijn kind bij het plannen?

Plannen is op school heel belangrijk. Tegelijkertijd is het, vooral in combinatie met zijn privéleven, best lastig om daar een goede balans in te vinden. Hoe ga je daar als ouder mee om?

 

 1. Neem (zeker in het begin) dagelijks zijn agenda door.

Biedt aan om te helpen bij het maken van een planning. Of vraag of hij daar hulp bij nodig hebt. Vraag wat hij voor morgen moet doen. Vraag ook of hij later die week of begin volgende week een toets of presentatie heeft.

 1. Leg uit wat ‘prioriteit’ betekent.

Prioriteit is iets wat voorrang heeft; bijvoorbeeld huiswerk voor de volgende dag, maar zeker ook het leren van een toets.

 1. Leg het verschil uit tussen urgent en belangrijk.

Urgent is iets wat direct gedaan moet worden (bijvoorbeeld omdat het morgen af moet zijn) en belangrijk zijn bijvoorbeeld toetsen of presentaties, onderdelen waarvoor je een cijfer krijgt. Een toets leren verdeel je over drie of vier dagen. Bijvoorbeeld met het leren van een toets voor vrijdag, begin je maandag of dinsdag; elke dag doe je een deel.

 1. Overhoor hem

De laatste dag voor de toets kun je hem overhoren.

 1. Vraag hoe hij het zelf aan zou pakken.

Leg uit wat plannen is: je tijd organiseren: wat moet je doen, hoeveel tijd kost elk onderdeel, waarmee begin je en wanneer neem je pauze?

 1. Maak samen een planning.

Maak samen een lijstje. Daarin staat wat er voor morgen gedaan moet zijn, pauzes, en het eerste deel van een in stukken gehakte taak (bijvoorbeeld een belangrijke toets): hoe doe je dat? Refereer aan zijn boek van Impuls.

 1. Bespreek na of hij vindt dat hij er iets aan heeft gehad.

Vraag bijvoorbeeld of hij er zo uitkomt, of hij nog vragen heeft, maar ook of hij jouw manier van helpen prettig vindt. En vraag terug: hoe is het gegaan? Wat zou er volgende keer beter kunnen?

 

Video’s ouders

Irritante uitspraken van ouders:

https://www.youtube.com/watch?v=IGquH2DGjqg

 

Wat kan je als ouder tegen pesten doen?

https://www.youtube.com/watch?v=SSekc8CDXBA